美国明尼苏达年夜学出售获奖的“太阳能屋”

明尼苏达年夜学正在出售由学生设计的“太阳能屋”(Solar House)。这类修建经由过程阳光发电来削减家庭的能耗 。这是美国能源部2009年“太阳能十项万能竞赛”中的获奖作品 。

550平方英尺的住房在去年10月的竞赛中得到第五名。这次竞赛共有20支设计步队到场 ,世界各地的年夜学设计以及制作了最高效以及雅观的太阳能屋。因为接纳经典的三角形尖顶 ,这座衡宇被定名为“ICON太阳能屋”,由该校技能学会、设计学院以及继承教诲学院的学生制作 。 屋顶的脊梁拉向北边,扩展了南方的表层区域。与此同时 ,在电能需求岑岭期,屋顶脊梁抬升让太阳能板可以尽可能袒露在阳光下。在明尼苏达州,35度到45度角凡是是冬日网络阳光比力抱负的角度 。竞赛法则要求屋顶歪斜度较低 ,是以设计者哄骗能源模子软件确定屋顶角度为28度,以包管屋顶南方有必然袒露面,制造出最年夜数目的太阳能。 在整座衡宇中联合了HVAC管道体系 、隔墙以及门窗 、照明装备等。雨屏的应用让空气畅通 ,并带走薄膜以及胶合板的潮气 。并且,雨屏看上去比力雅观,程度的板条有着传统木质滑门的图案。 这座衡宇的最低竞拍价是20万美元 ,零售价可能到达55万美元,其各项指标均跨越了相干的修建法例。华体会官网app下载-app最新版本
【读音】:

míng ní sū dá nián yè xué zhèng zài chū shòu yóu xué shēng shè jì de “tài yáng néng wū ”(Solar House)。zhè lèi xiū jiàn jīng yóu guò chéng yáng guāng fā diàn lái xuē jiǎn jiā tíng de néng hào 。zhè shì měi guó néng yuán bù 2009nián “tài yáng néng shí xiàng wàn néng jìng sài ”zhōng de huò jiǎng zuò pǐn 。

550píng fāng yīng chǐ de zhù fáng zài qù nián 10yuè de jìng sài zhōng dé dào dì wǔ míng 。zhè cì jìng sài gòng yǒu 20zhī shè jì bù duì dào chǎng ,shì jiè gè dì de nián yè xué shè jì yǐ jí zhì zuò le zuì gāo xiào yǐ jí yǎ guān de tài yáng néng wū 。yīn wéi jiē nà jīng diǎn de sān jiǎo xíng jiān dǐng ,zhè zuò héng yǔ bèi dìng míng wéi “ICONtài yáng néng wū ”,yóu gāi xiào jì néng xué huì 、shè jì xué yuàn yǐ jí jì chéng jiāo huì xué yuàn de xué shēng zhì zuò 。 wū dǐng de jǐ liáng lā xiàng běi biān ,kuò zhǎn le nán fāng de biǎo céng qū yù 。yǔ cǐ tóng shí ,zài diàn néng xū qiú cén lǐng qī ,wū dǐng jǐ liáng tái shēng ràng tài yáng néng bǎn kě yǐ jìn kě néng tǎn lù zài yáng guāng xià 。zài míng ní sū dá zhōu ,35dù dào 45dù jiǎo fán shì shì dōng rì wǎng luò yáng guāng bǐ lì bào fù de jiǎo dù 。jìng sài fǎ zé yào qiú wū dǐng wāi xié dù jiào dī ,shì yǐ shè jì zhě hǒng piàn néng yuán mó zǐ ruǎn jiàn què dìng wū dǐng jiǎo dù wéi 28dù ,yǐ bāo guǎn wū dǐng nán fāng yǒu bì rán tǎn lù miàn ,zhì zào chū zuì nián yè shù mù de tài yáng néng 。 zài zhěng zuò héng yǔ zhōng lián hé le HVACguǎn dào tǐ xì 、gé qiáng yǐ jí mén chuāng 、zhào míng zhuāng bèi děng 。yǔ píng de yīng yòng ràng kōng qì chàng tōng ,bìng dài zǒu báo mó yǐ jí jiāo hé bǎn de cháo qì 。bìng qiě ,yǔ píng kàn shàng qù bǐ lì yǎ guān ,chéng dù de bǎn tiáo yǒu zhe chuán tǒng mù zhì huá mén de tú àn 。 zhè zuò héng yǔ de zuì dī jìng pāi jià shì 20wàn měi yuán ,líng shòu jià kě néng dào dá 55wàn měi yuán ,qí gè xiàng zhǐ biāo jun1 kuà yuè le xiàng gàn de xiū jiàn fǎ lì 。