51-1:哥伦比亚麦德林现代艺术博物馆

秘鲁修建设计公司51-1近来博得了哥伦比亚麦德林现代艺术博物馆的设计竞赛。评审团所提出的要求是“需切合都会配景,而且能顺应周边地域将来的总体成长“。修建共有六层,由一些长方体体块叠加而成 。

华体会官网app下载-app最新版本
【读音】:

mì lǔ xiū jiàn shè jì gōng sī 51-1jìn lái bó dé le gē lún bǐ yà mài dé lín xiàn dài yì shù bó wù guǎn de shè jì jìng sài 。píng shěn tuán suǒ tí chū de yào qiú shì “xū qiē hé dōu huì pèi jǐng ,ér qiě néng shùn yīng zhōu biān dì yù jiāng lái de zǒng tǐ chéng zhǎng “。xiū jiàn gòng yǒu liù céng ,yóu yī xiē zhǎng fāng tǐ tǐ kuài dié jiā ér chéng 。